دکتر حیدری: امروز ایران اسلامی در اوج اقتدارمنطقه ای و جهانی است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه خرمشهر، محمد حیدری درآیین نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شهید موسوی گفت : امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار منطقه ای و جهانی است و اساس و پایه این اقتدار اراده مردم است.

وی افزود: انقلاب ما با پشتوانه مردمی به پیروزی رسیده و استمرار پیدا کرده است و ان شاءالله این انقلاب  با پشتوانه مردم به انقلاب اصلی حضرت ولیعصر(عج) پیوند خواهد خورد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر تصریح کرد: مردم اساس انقلاب اسلامی هستند و وظیفه دولت وهمه ارکان نظام جمهوری اسلامی خدمت به مردم به ویژه مردم عزیز شهرستان خرمشهر روستاها و مناطق محروم است.

حیدری به تبیین دیدگاهها و تحلیل انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: بسیاری از اندیشمندان در سطوح مختلف در مورد چگونگی و شکل گیری انقلاب ، اندیشه ها و آرمانهایی که این انقلاب را زنده و پایدار نگه داشته است ،مطالعات و تحقیقات فراوانی داشته اند.

وی ادامه داد: ضرورت دارد که مبانی انقلاب اسلامی درهمه سطوح علمی ، دانشگاهی و مدارس  تبیین شود تاهمه با ذات و فلسفه وجودی انقلاب آشنا شوند.

نماینده عالی دولت در شهرستان خاطرنشان کرد:انقلاب اسلامی ما دو گفتمان در سطح خرد را تبدیل به گفتمان جهانی نمود ، گفتمان  محرومیت زدایی و  حمایت از محرومین و مستضعفین در داخل کشور و گفتمان مبارزه با استکبار جهانی در خارج از کشور را گسترش داده است.

وی با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی ایران جهان گستر شده و ریشه های آن به بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران رفته است خاطرنشان کرد: امروزانقلاب ما در مجامع بین المللی سخنی برای گفتن دارد وصدای انقلاب ، صدای آزادی بخشی و حمایت از مظلومین و محرومین است.

معاون استانداروفرماندار ویژه خرمشهر گفت: امروزهیچ دانش آموزی درهیچ نقطه ای از ایران بزرگ محروم از تحصیل نیست  حتی عشایری که کوچ نشین هستند اداره آموزش و پرورش امکانات آموزشی مخصوص برای دانش آموزان عشایرنیز پیش بینی کرده است.

وی افزود:انقلاب اسلامی یک نعمت بزرگ به ما داده وآن قانون اساسی بر مبنای شرع مقدس اسلام  است و این قانون اساسی می گوید اداره کشور برمبنای اراده مردم و به اتکای مردم است.

حیدری با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شورای محترم نگهبان و وزارت کشور بعنوان دو دستگاه اصلی نظارت و مجری انتخابات بر مبنای مر قانون و اصل بی طرفی انتخابات را برگزار می نمایند.

فرماندار ویژه خرمشهر افزود: وظیفه اصلی مردم عزیز، بصیر، متدین و وفادارانقلاب اسلامی در خرمشهراین است آگاهانه و بر مبنای عقلانیت با مشارکت حداکثری در انتخابات شرکت نمایند.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی یک رکن اصلی  توسعه و پیشرفت کشور است گفت: کسی را انتخاب کنید که نماینده واقعی مردم باشد و آگاه به همه مسائل کشور، استان و شهرستان باشد و جز خدمت به مردم چیز دیگری نشناسد و تمام وقت خود را وقف خدمت به مردم نماید.