دکتر حیدری : مشارکت مردمی ، محور فعالیت ستاد بازآفرینی شهری قرار می گیرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر ، محمد حیدری در جلسه شورای بازآفرینی شهری گفت : مشارکت مردمی ، محور فعالیت ستاد بازآفرینی شهری قرار می گیرد.

وی ایجاد و راه اندازی دفاتر تسهیل گری را یکی از شاخص های اصلی ستاد بازآفرینی شهری دانست و افزود: ستاد بازآفرینی شهری باید مشارکت مردم را محور کار قرار داده و نسبت به نظام اجرایی مبتنی بر همکاری مردم و تقویت نهادهای محلی اقدام کند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تصریح کرد: باز آفرینی سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهرها است به نحوی که این مهم منجر به ارتقای قابلیت زیست پذیری شهرها و در واقع کیفیت زندگی شهروندان می شود.

حیدری خاطرنشان کرد: بدون تردید یکی از ظرفیت های قانونی که برای خدمت به مردم خرمشهر در اختیار داریم ستاد بازآفرینی است که می تواند بخش عظیمی از مشکلات شهری را حل و فصل و بافت ناکارآمد را تبدیل به بافت زنده و کارآمد نماید.

وی ادامه داد: اولویت دولت بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های ناکارآمد در شهرها است و دولت باید در تسهیل این کار کمک کند.

نماینده عالی دولت در شهرستان گفت : نهادهای اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی باید در چارچوب قانون و ستاد بازآفرینی شهری در پرتو مشارکت مردم پروژه هایی که بلاتکلیف مانده احیاء و بهسازی و نوسازی نمایند.

حیدری افزود: اعتبارات ستاد بازآفرینی از محل صندوق توسعه ملی است و صندوق براساس نظر و فرمان مقام معظم رهبری بودجه به دستگاههای اجرایی اختصاص می دهد ، بنابراین از لحاظ تامین اعتبار هیچ دغدغه ای وجود ندارد.

فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر بر اقدام به موقع کارها تاکید کرد واظهار داشت : علیرغم داشتن یک منبع مالی قوی باید مدیریتی قوی هم وجود داشته باشد تا بتوانیم بسیاری از بافت های فرسوده را نوسازی نماییم.

حیدری با اشاره به ظرفیت قانون بازآفرینی افزود : با استفاده از این ظرفیت و براساس همکاری و برنامه اقدام مشترک برای برطرف کردن مسائل و مشکلات خرمشهر اقدام می کنیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان گفت: آسیب های اجتماعی در بافت های ناکارآمد ومناطق محروم بالا است به همین خاطر ضرورت دارد در کنار فعالیت های عمرانی کارهای فرهنگی نیز انجام شود.

حیدری افزود: اجرای طرح های بازآفرینی نیازمند بررسی و کار کارشناسی بیشتر است و دراین راستا نیاز به خدمات مشاوره ای هستیم .