دکتر محمد حیدری نماینده عالی دولت در شهرستان دزفول صبح امروز ۱۲ آذر ۹۸ در فرودگاه دزفول از سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد

دکتر محمد حیدری نماینده عالی دولت در شهرستان دزفول صبح امروز ۱۲ آذر ۹۸ در فرودگاه دزفول از سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.
سردار اشتری به منظور دیدار با شهید امنیت دزفول سرهنگ حاجی‌مراد نادری وارد دزفول شد.