باید میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی دزفول کاهش یابد

دکتر محمد حیدری صبح امروز ۱۸ آبان ۹۸ در نشست شورای حفاظت منابع آب شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری، اظهار کرد: در گذشته حوزه منابع آب شهرستان دزفول بر اساس سلایق و فشارهای سیاسی عمل می کرده و هرج و مرج های فراوانی در سامانه زیرساخت آب شهرستان به وجود آمده که علاوه بر نبود نظارت کافی، اراده ای برای ساماندهی این وضعیت نیز وجود نداشته است.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول افزود: این روند تا جایی پیش رفته که در حال حاضر بخش قابل توجهی از اراضی بکر و حاصل خیز کشاورزی شهرستان به باغ ویلا تبدیل شده است اما در طی مدت اخیر متولیان حوزه آب در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، با یک رویکرد درست حاکمیتی به خوبی عمل کرده اند و در حال نظم و ساماندهی این حوزه هستند.

دکتر حیدری با بیان اینکه رسالت شورای حفاظت منابع آب پاسداری و صیانت از سرمایه آب شهرستان است، عنوان کرد: بر اساس آمارها، سالانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی شهرستان برای مصارف مختلف برداشت می شود که با توجه به وجود منابع آب سطحی مناسب همچون رودخانه دز این میزان مصرف آب زیرزمینی زیاد به نظر می رسد و لازم است با مدیریت متولیان حوزه آب این آمار کاهش یابد.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از علم و پژوهش های دانشگاهیان و متخصصان حوزه آب برای برنامه ریزی هرچه بهتر در حوزه منابع آب شهرستان، گفت: با همکاری حوزه دانشگاه شهرستان همچون متخصصان و کارشناسان دانشگاه آزاد واحد دزفول باید یک طرح آینده پژوهی در خصوص منابع آب و سفره های آب زیرزمینی شهرستان تدوین شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان دزفول در خصوص اقدامات غیرقانونی صاحبان باغ ویلاها در شهرستان در زمینه استفاده غیرمجاز از منابع آب، برق و سایر منابع، عنوان کرد: صاحبان باغ ویلاها پس از تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط تغییر کاربری عمل نکرده و هیچ حقوقی به دولت پرداخت نمی کنند، به همین دلیل این امر به چالش و بحران تبدیل شده است.

دکتر حیدری ادامه داد: بر اساس قانون، ساخت و سازهای صورت گرفته در باغ ویلاها ظرف ۳ سال باید با حکم قانونی تخریب شوند؛ البته حکم تخریب به دلیل تبعات منفی زیادی که دارد، از سوی دستگاه قضایی کمتر صادر می شود و از سویی ادامه فعالیت این افراد برای ایجاد باغ ویلا نیز علاوه بر لطمه به حوزه کشاورزی، حاکمیت را ضعیف می کند.

وی تأکید کرد: باید از سرچشمه جلوی افزایش ایجاد باغ ویلاها و استفاده غیرقانونی آنها از منابع آب گرفته شود، این هرج و مرج در حوزه کشاورزی و منابع آب دزفول زیبنده این شهرستان نیست؛ بنابراین نباید اجازه داد تا دلالان از خلاهای قانونی سوءاستفاده کنند و با اقدامات غیرقانونی حاکمیت را ضعیف نشان دهند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول اضافه کرد: باید در جلسه شورای تأمین شهرستان و با حضور جهاد کشاورزی و امور آب، موضوع تغییر کاربری اراضی و به دنبال آن ایجاد باغ ویلاهای غیرمجاز و حفر غیرقانونی چاه در این باغ ها مطرح شود و برای آن برنامه ریزی مناسبی طراحی و تدوین شود.

دکتر محمد حیدری در خصوص ساماندهی چاه های‌ موقت خشکسالی در این شهرستان نیز گفت: باید متناسب با شرایط برای این چاه ها که همچنان مورد استفاده غیرقانونی کشاورزان قرار می گیرند، برنامه ریزی شود و یک شیوه نامه مشخص اعلام شود که در این راستا کشاورزان نیز باید عامل به قانون بوده و در صورت ابلاغ حکم پلمب و یا پر شدن چاه ها، از قانون تبعیت کنند.

۱۸ آبان ۹۸