راهپیمایی اربعین سیاست های مذبوحانه آمریکا را شکست می دهد


نماینده عالی دولت در شهرستان دزفول درباره تاثیر راهپیمایی جهانی اربعین در تحولات منطقه گفت: این راهپیمایی بزرگ، سیاست های مذبوحانه آمریکا را در خاورمیانه با شکست مواجه می کند.

دکتر محمد حیدری در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چذابه به خبرنگاران گفت: کنگره بزرگ و جهانی اربعین حسینی استراتژی جهان تشیع برای خنثی سازی توطئه های دشمن وبرچیدن حاکمیت نظام لیبرالیسم است.

وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین باعث بصیرت افزایی و خنثی کردن توطئه های دشمن می شود، اظهار داشت: مردم و مسئولان همراه با شیعیان دیگر کشورها در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری گردهم می آیندتا توطئه های دشمنان را با شکست مواجه نمایند .

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با اشاره به نقش اربعین در بصیرت و معرفت افزایی جامعه افزود: مردم زمان شناس و دشمن شناس هستند و با تمام وجود در صحنه اربعین حاضر می شوند.
۱۶ مهر ۹۸