سازمان های مردم نهاد سرمایه های اجتماعی و مورد اعتماد دولت می باشند

سازمان های مردم نهاد سرمایه های اجتماعی و مورد اعتماد دولت می باشند

دکتر محمد حیدری سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در نشست نظارت بر سازمان های مردم نهاد دزفول در سالن جلسات فرمانداری ویژه این شهرستان با اشاره به اهمیت فعالیت سازمان های مردم نهاد گفت: دشمن در قالب سازمان های جاسوسی نقشه های زیادی برای نفوذ در سازمان های مردم نهاد دارد لذا سازمان های مردم نهاد باید مراقب این نقشه ها و توطئه های دشمن باشند.

دکتر محمد حیدری با بیان اینکه مردم تکیه گاه اصلی نظام و انقلاب هستند، گفت: دولت باید طبق قانون اساسی و ضرورت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به مردم تکیه کند.

وی با بیان اینکه دولت نیازمند مشارکت و حمایت مردم است، افزود: برای سازماندهی این حمایت ها و مردمی کردن سیاست های نظام نیازمند تشکیل سازمان های مردم نهاد و تخصصی کردن مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی هستیم.

دکتر حیدری سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با تاکید بر لزوم محول کردن مسئولیت ها به نهادهای مردمی گفت: هرچه بار مسئولیت های حاکمیت کمتر شود، دولت با مشغله کمتری به وظایف اصلی خود می پردازد.

وی نفوذ از طریق سازمان های مردم نهاد را از برنامه های جاسوسی دشمن دانست و افزود: این سازمان ها هم می توانند فرصتی گرانبها و هم پاشنه آشیلی در حوزه امنیتی و جاسوسی باشند.

دکتر حیدری با بیان اینکه بسیاری از سازمان های مردم نهاد در یک مقطع زمانی منحرف شدند، اظهار داشت: سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در یک دوره در قالب کارگاه های آموزشی، پایگاه هایی در دبی مستقر کردند و به فعالیت های جاسوسی و امنیتی پرداختند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول افزود: نهادهای اجتماعی برآمده از نخبگان و فرهیختگان جامعه یک شمشیر دولبه هستند که این شمشیر هم می تواند دشمن و هم خودی را ببرد.

وی گفت: ممکن است دعوت نامه های وسوسه برانگیزی از طرف شهرها و کشورهای مختلف برای سازمان های مردم نهاد ارسال شود که نیاز است این سازمان ها نظارت و مراقبت لازم را داشته باشند زیرا فعالیت این سازمان ها آزادانه و با انگیزه خدمت به مردم آغاز شده است.

دکتر حیدری افزود: سازمان های مردم نهاد سرمایه های اجتماعی و مورد اعتماد دولت هستند اما قانون باید سرلوحه کار باشد تا این سازمان ها به سمت اهداف ثانویه گرایش نیابند.

وی بیان کرد: سازمان های مردم نهاد پل ارتباطی بین حاکمیت و نهادهای مردمی هستند که باید روز به روز این پل و این ارتباط محکم تر شود.