تاریخ و هویت دزفول با استفاده درست از ظرفیت های ستاد بازآفرینی صیانت و احیا شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول دکتر محمد حیدری روز سه شنبه در نشست ستاد بازآفرینی و توسعه شهری دزفول در سالن جلسات فرمانداری ویژه این شهرستان گفت: دزفول از نظر تاریخ،  تمدن، قدمت و هویت دینی از ارزش بالایی برخوردار است لذا باید برنامه هایی در سطح ملی و استانی در ستاد بازآفرینی این شهرستان ارائه شود.

دکتر محمد حیدری اظهار داشت: تصور می شود اداره میراث فرهنگی مانع توسعه شهری است که باید این تصور با رویکرد تعاملی این اداره با دیگر نهادها برداشته شود تا به اهداف مدنظر در بافت قدیم برسیم.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه اعتبارات ستاد بازآفرینی نامحدود و بستگی به طرح های اجرایی دارند، افزود: باید در ستاد بازآفرینی و سامانه کارا بیشترین اعتبارات گرفته شود.

وی بر ضرورت مرمت مسجد ملاحاجی دزفول تاکید کرد و گفت: ملاحظات اجتماعی درخصوص این مسجد وجود دارد و اعتراضات مردمی به حق است که باید به آنها توجه شود.

دکتر حیدری اظهار داشت: با وجود سابقه دزفول در دفاع مقدس و تقدیم ۲ هزار و ۶۰۰ شهید و عنوان پایتخت مقاومت هیچ المان و اثری از دفاع مقدس در دزفول وجود ندارد و هنوز کتیبه ای در مکان های موشک باران نصب نشده است.

وی افزود: دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری در شهرداری دزفول مستقر است که کمیته های تخصصی دارد لذا باید نقاط ضعف و قوت فعالیت ها و طرح های ارائه شده مشخص شوند تا تجدیدنظری در این خصوص صورت گیرد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: باید مشخص شود علت مشکلات موجود در مناطق هدف، بافت شهری و بنیان های شهروندی است یا ساختمان ها و فضا تا نسبت به رفع کمبودها اقدام شود.

وی افزود: احیای بافت قدیم مقدمه ای برای رفاه اهالی جامعه هدف است لذا باید اصلاحیه کمیته برنامه ریزی در راستای اقدام مشترک ستاد بازآفرینی شهری ارائه شود.

دکتر محمد حیدری انتخاب مجری طرح و دستگاه متولی در پایداری و استمرار طرح های مهم را ضروری دانست و گفت: مشارکت و رضایت مردم نیز باید در اجرای طرح ها مورد توجه قرار گیرد.

دکتر حیدری بیان کرد: شهرداری دزفول در حال حاضر افزون بر ۱۱۰ میلیارد ریال طرح تعریف کرده که سهم دستگاه های اجرایی باید در این طرح ها مشخص شوند.

۲۶ شهریور ۹۸