تقدیر استاندار خوزستان از دکتر محمد حیدری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، نمایشگاه بزرگداشت هفته دولت در سال ۹۸ و دومین نمایشگاه تخصصی کارآفرینی و اشتغال در اهواز برگزار شد که دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در این راستا با اهدای لوح از زحمات دکتر محمد حیدری سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در هفته دولت تقدیر بعمل آورد.