شاخص های توسعه دزفول تناسبی با ظرفیت های این شهرستان ندارد | عدم وجود نقشه راه برای توسعه دزفول

شاخص های توسعه دزفول تناسبی با ظرفیت های این شهرستان ندارد | عدم وجود نقشه راه برای توسعه دزفول

       سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: شاخص های توسعه در دزفول بسیار ضعیف است به گونه ای که این شاخص ها انطباق و سنخیتی با ظرفیت ها و منابع متعدد موجود در این شهرستان ندارد.

             به ‌گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، دکتر محمد حیدری روز دوشنبه ۱۴ مرداد ۹۸ در نشست هم اندیشی دانشگاه آزاد با ادارات، سازمان ها و صاحبان صنایع شهرستان به منظور ایجاد ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه در سالن شیخ انصاری دانشگاه آزاد اسلامی دزفول، اظهار کرد: راه پیشرفت هر جامعه ای در دانایی، توانمندی و کارایی است. اگر این مثلث همزمان و توأم با هم شکل بگیرد هسته اصلی توسعه جامعه قوام می یابد.

             وی افزود: اگر کسانی که متولی توسعه و پیشرفت یک استان یا شهرستان باشند نسبت به مسائل و عوامل اصلی توسعه بی تفاوت و مسئولیت گریز باشند نباید از مردم توقع تحقق توسعه و تعالی آن استان یا شهرستان را داشت.

               دکتر حیدری سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه قیاس ذهنی اجازه توسعه همه جانبه ذهنی، عقلی و معرفتی
نمی دهد، گفت: نباید قیاس بر ما سیطره کند چرا که اجازه رشد و تعالی نمی دهد اما اگر اراده باشد می توان از قیاس درون ذهن نیز فراتر رفت بنابراین قیاس هم می تواند بازدارنده و هم پیش برنده باشد.

ــــــ عدم وجود نقشه راه برای توسعه دزفول

          دکتر حیدری در ادامه با بیان اینکه در دزفول برای توسعه هیچگونه نقشه راهی وجود ندارد و تحلیل وضع موجود دیده
نمی شود، عنوان کرد: دزفول سرشار از منابع و ظرفیت است اما هدررفت منابع نیز در این شهرستان به وفور دیده می شود که ناشی از عدم تدوین برنامه های اساسی است.

        وی با اشاره به تراز بالای دزفول نسبت به برخی استان ها از نظر برخورداری از نیروی انسانی، مهارت های ویژه و منابع متعدد طبیعی و غیرطبیعی، عنوان کرد: با این وجود شاخص های توسعه دزفول بسیار ضعیف است به گونه ای که شاخص های توسعه دزفول انطباق و سنخیتی با ظرفیت ها و منابع موجود در این شهرستان ندارد.

       نماینده عالی دولت در شهرستان دزفول عدم تطابق و تناسب بین شاخص توسعه و ظرفیت ها را مشکل اصلی این شهرستان در زمینه توسعه برشمرد و گفت: دزفول برای توسعه نیازمند تشکیل کارگروه های تخصصی است تا مسائل مهم و اولویت های رشد و پیشرفت در این کارگروه ها تحلیل، تفسیر و پیگیری شوند. باید با همکاری دانشگاه های شهرستان پس از رسیدن به اجماع نظری  و علمی یک برنامه و افق پنج ساله برای توسعه شهرستان تدوین کنیم.

       دکتر حیدری اضافه کرد: اینکه هر مدیر و دستگاهی بخواهد به صورت انفرادی فعالیت کند به نتیجه نمی رسد. شرط اولیه ارتباط با دانشگاه تغییر این گونه رفتارها می باشد.

            وی، برخورداری از یک مدل و الگو را یکی از راه های توسعه شهرستان دانست و گفت: ادارات و دستگاه های دولتی، برنامه محور و پروژه محور هستند بنابراین این الگو و مدل باید توسط دانشگاه ها به ما ارائه شود. دانشگاه مدل تولید می کند ، مدل نیز متغیرهای گوناگونی را به منصه ظهور می رساند تا بر اساس آزمایشات مختلف به یک گزاره علمی تبدیل شود.

         فرماندار ویژه دزفول با بیان اینکه اقدامات خدماتی و برنامه ای که دستگاه های دولتی انجام می دهند پازل توسعه نیستند، یادآور شد: پازل توسعه و شرط اول برای رسیدن جامعه به این مهم برخورداری از نیروی انسانی دارای توسعه ذهنی، عقلی و معرفتی است که برای هر مسئله ای راه حل داشته باشد چرا که انباشت این همه مشکل در شهرستان ناشی از ناتوانی ما در حل مسائل است.

        دکتر محمد حیدری شرط دوم توسعه را قرار گرفتن نیروی انسانی در مجاری درست برشمرد و افزود: هیچ هدررفتی بالاتر از هدر رفتن منابع انسانی نیست. توسعه دانش و علم شرط دیگر توسعه است، دانش در مراکز علمی و توسط پژوهشگران، دانشجویان، اساتید، دانشمندان و هر کسی که میل به پیشرفت جامعه دارد تولید می شود.

         وی همچنین تبدیل علم و دانش به تکنولوژی را از دیگر عوامل دست یابی به توسعه دانست و گفت: با این وجود اگر نیروی انسانی نباشد باز هم توسعه تکمیل نخواهد شد چرا که توسعه یک فرایند زمانبر است که نیازمند مهارت، انگیزه، تلاش وافر و تجربه است تا یک شهرستان یا استان بتواند پیشرفت کند.

         دکتر حیدری تصریح کرد: همه این موارد نیز نیازمند یک نقشه راهبردی و یک راهبر حرفه ای است بنابراین اگر راهبر حرفه ای نباشد نمی توان به مقصد رسید.

          سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول اظهار کرد: دزفول به برکت منابع عظیمی که دارد نیازمند ارتباط با دانشگاه است این احساس نیاز باید تزریق شود چرا که اگر می خواهیم از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم باید وابسته به دانشگاه باشیم، دانشگاه نیز باید به روز و رو به جلو باشد تا بتواند به کشاورزی، صنعت و دولت کمک کند.

۱۴ / ۵/ ۹۸