تردد مدیران و شهرداران به تهران و اهواز باید توجیه داشته باشد | چرا مدیران در نماز جمعه شرکت نمی‌کنند؟