نشست تخصصی رسانه‌ها و حمایت از کالای ایرانی با هدف بررسی نقش و وظایف رسانه‌ها در تحقق شعار حمایت از تولید داخلی برگزار شد

نشست تخصصی رسانه‌ها و حمایت از کالای ایرانی با هدف بررسی نقش و وظایف رسانه‌ها در تحقق شعار حمایت از تولید داخلی، چالش‌ها و راهکارهای مؤثر در حمایت از تولید ملی و تقویت و ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی عصر روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور دکتر محمد سلطانی‌فر، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی و جمعی از استادان،مدیران، مسئولان و صاحبنظران حوزه رسانه در محل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد و سخنرانان و میمانان این نشست از ابعاد و زوایای مختلف به طرح و بررسی این موضوع پرداختند.
دکتر محمد حیدری، مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان اولین سخنران این نشست در ارتباط با نقش رسانه‌ها و تبلیغات در حمایت از کالای ایرانی گفت: این امر ممکن نخواهد شد مگر آنکه تحلیل روشن و واضحی از ارتباط متقابل سه متغییر مستقل تبلیغات، رسانه و نیاز در ارتباط با مسئله حمایت از کالای ایرانی داشته باشیم.
وی تأکید کرد: رکن اصلی در تبلیغات، تناسب بین پیام و گیرنده پیام است. تبلیغات با انگاره‌سازی، مشروعیت و اقناع‌سازی مخاطبان سعی در حفظ هویت، تقویت و یا تغییر هویت افراد جامعه دارد و اگر ما هویت اجتماعی یک کشور را در نظر داشته باشیم، از منظر اقتصادی باید سراغ برندسازی برویم که یکی از مؤلفه‌های مهم تبلیغات در دنیاست و نقش مهم و اساسی را در نظام تولید، شخصیت افراد، جامعه، اقتصاد و بسیاری از عرصه‌های دیگر ایفا می‌کند. در عین حال تبلیغات نمی‌تواند بی‌نیاز از رسانه باشد و پیام را به‌درستی منتقل کند.
مدیرکل تبلیغات نقش رسانه‌ها در تعلیم و تربیت اجتماعی، انتقال فرهنگی و جامعه‌پذیری افراد جامعه را تابع مجموعه‌ای از قواعد دانست و تأکید کرد: اگر آن قواعد فراهم نشود رسانه از قدرت تأثیرگذاری برخوردار نخواهد بود.
وی افزود: اولین متغیر مهم در بحث ساختار رسانه‌ای کشور، قدرت نفوذ و مشروعیت رسانه است زیرا رسانه‌ها قبل از آنکه وسیله ارتباطی برای انتقال پیام باشند، بایستی در بین مخاطبان از مشروعیت لازم و اعتبار حقیقی برخودار باشند. نکته دوم به اقتضائات فرهنگی اشاره دارد. در این مسیر اگر تولیدکنندگان پیام‌های تبلیغی اقتضائات فرهنگی جامعه را رعایت نکنند، در هدف‌گذاری پیام‌های خود موفق نخواهند بود.
حیدری تأکید کرد: رسانه‌ها در تولید و انتقال پیام باید ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه را در نظر داشته باشند. ظرفیت‌های اجتماعی نیز به توانایی‌های ذهنی و اجتماعی افراد جامعه برمی‌گردد که طی تمرین و ممارست در حوزه‌های آموزشی شکل گرفته و تقویت شده است. بنابراین رسانه در بستر ظرفیت‌های اجتماعی می‌تواند به رسالت‌های خود عمل کرده و مأموریت‌ها و اهداف خود را دنبال کند.