این عید پر از عطر دل انگیز خداست / سرشار ترین آینه ی خاطره هاست

بهار که از راه می رسد، پرندگان مهاجری که کوچیده اند، دوباره باز می گردند تا پیام نوروز را زمزمه کنان به گوش همه اهالی چشم به راه تازگی برسانند. شکوفه های بی تاب رویش، در آغوش درختان آرام گرفته اند تا به تماشای بهار بنشینند و آماده میزبانی اش باشند. عادت همیشگی بهار است که با شکوفه ها همنشین باشد و انگار بهار، موسم دلدادگی شکوفه های بی قرار رویش است. بهار، فصل نجیب طبیعت، زمان پاسخ گفتن زمین به لبیک دانه های بارانی آسمان است. دانه هایی که با خود برکت و رحمت می آورند. و در یک کلام بهار فصل رویش است، رویشی به سان شکوفه ها، فصل تازگی است ، تازگی افکار و گفتار و رفتار. وفصل نو شدن و نو دیدن و نو گفتن است. در آستانه بهار، خانه تکانی دلهای غبار گرفته از نامهربانی وخستگی ، امید به روزهای روشن و طراوت جان ها از شبنم عشق به پروردگار ، اوج همراهی ماست با این فصل بخشنده. دلهاتان بهاری و روزگارتان همچون امید شکوفه ها به رویش، همیشه پرامید و روشن.