از سوی وزیر فرهنگ، محمد حیدری مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی شد

dr mohammad heydari

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محمد حیدری را به عنوان مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی منصوب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به محمد حیدری آمده است:

نظر به مراتب علمی و سوابق تجربی جنابعالی بنا به پیشنهاد معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی به سمت مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی منصوب می شوید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین، ضوابط و مقررات مرتبط با پخش و انتشار تبلیغات از رسانه های مختلف کشور، سامان بخشیدن به مراکز و کانون های آگهی و تبلیغاتی و انجام سایر وظایف محوله موفق باشید.

مدیر اجرایی این پایگاه اطلاع رسانی برای ایشان که از نیروهای انقلابی و ولایت مدار وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی می باشد آرزوی موفقیت روز افزون دارد.