بیانیه دکتر محمد حیدری در حمایت ازحضرات آیت الله نریمانی ومستشاری

بسم الله الرحمن الرحیم عموم مردم سلحشور وفرهیخته کرمانشاه سلام علیکم اینک که در آستانه مهمترین رویداد سیاسی سال ۱۳۹۴یعنی برگزاری انتخابات خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی قرار داریم وعطف به سوالات متعددی که علاقمندان وهواداران در رابطه با معرفی نامزدهای اصلح از اینجانب دارند،بدینوسیله به استحضار و آگاهی تمامی عزیزان واجد شرایط بویژه جوانان گرانقدر می رساند در رابطه با انتخابات مجلس شواری اسلامی بنا به صلاحدید وتشخیص خود عمل نموده ولیکن بدلیل اهمیت وجایگاه رفیع و والای خبرگان رهبری وهمچنین شناخت عمیق و ارادت خالصانه ودیرینه ای که اینجانب به علمای جلیل القدر وفاضل،حضرات آیت الله شیخ امان نریمانی وآیت الله علیرضا مستشاری دارم از عموم مردم سلحشور وفرهیخته مردم استان کرمانشاه استدعا دارم با حضور ومشارکت آگاهانه وانتخاب نامزدهای اصلح به تکلیف شرعی وسیاسی خود عمل نموده وایران اسلامی را از گزندتوطئه های دشمنان اسلام وانقلاب در امان نگهدارند. دکتر محمد حیدری ۱۳۹۴/۱۲/۰۲