حمایت اهالی فرهنگ وهنر از دکتر محمد حیدری

دکتر محمد حیدری به واسطه ارتباط خوب ومناسبی که با اهالی فرهنگ ورسانه استان دارد نگاه این قشر فرهیخته ونخبه جامعه را به سمت خود جلب کرده است.تعداد زیادی از هنرمندان وفرهنگ دوستان  حمایت خود را از کاندیداتوری مدیرکل امور مجلس وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اعلام کرده اند.

هنرمندان دیار بیستون محمد حیدری را جدا از خود ندانسته وبا توجه به سابقه درخشان وحمایت های قبلی وی از فرهنگ دوستان واهالی هنر تمایل خود را جهت حمایت وپشتیبانی از وی اعلام داشته اند.

شایان ذکر است دکتر محمد حیدری علاوه بر پست مدیرکل امور مجلس وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،مدیرمسئول وصاحب امتیاز ماهنامه طلوع مهر،عضو شورای راهبردی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه،مدیرکل امور مجلس وزارت کشور ومدیر کل امور مرزی ومبارزه با قاچاق کالا وزارت کشور،که هرکدام به نوعی با فرهنگ ارتباط دارند را در سابقه کاری خود دارد.