دیدار دکتر محمد حیدری با معتمدان و ریش سفیدان اهل سنت استان کرمانشاه

دیدار دکتر محمد حیدری با معتمدان وریش سفیدان اهل سنت استان کرمانشاه :
وحدت بین اهل تشیع و اهل سنت کرمانشاه الگویی مثال زدنی برای سایر مناطق کشور است
کرمانشاه -دکتر محمد حیدری وحدت، همدلی و بصیرت موجود بین اهل تشیع واهل سنت در این استان را الگوی بسیار خوبی برای سایر مناطق کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی دفتر دکتر حیدری ایشان در دیدار با جمعی از معتمدان وریش سفیدان اهل سنت استان کرمانشاه افزود: ازاین وحدت و یکپارچگی باصیانت شودو انرا برای وحدت ملی توسعه داد.
این استاد دانشگاه بیان داشت: لازم است شناخت طرفین از یکدیگر، روز به روز بیشتر شود تا از این طریق جلوسوء استفاده دشمنان را گرفت. حیدری گفت: امروز نه تنها دنیای اسلام، بلکه جهان مدیون پیامبر اسلام است و همه مسلمانان، چه شیعه و چه سنی عاشق پیامبر و اهل بیت آن بزرگوار هستند. محمد حیدری با بیان اینکه امروز این کشور متعلق به همه ملت‌ است، گفت: مسلمانان، چه شیعه و چه سنی، همه دارای اعتقادات مشترک هستیم و اختلاف و فاصله میان ما بسیار اندک است؛ چرا که همگی معتقد به اسلام وارکان آن بوده وهستیم و افتخار می‌کنیم پیامبر که باید درس عزت و اخلاق را از او بیاموزیم، رهبر ماست
در این دیدار که با حضور شاعران، نویسندگان و هنرمندان برگزار شد، حضار بر لزوم وحدت و اتخاذ راهکارهای لازم برای وحدت بیشتردر منطقه تاکید کردند.
همچنین در این نشست ریش سفیدان اهل سنت بر تأثیرات بسیار مثبت حضور دکتر محمد حیدری در استان کرمانشاه تاکید کرده و خواستار تداوم این جلسات شدند