دکتر محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار ایلنا

دکتر محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بحث انتخابات دارای سه وجه اساسی و مهم است که عبارتند از:احزاب و رسانه ،مردم و حاکمیت.
که حاکمیت شامل شورای محترم نگهبان و هیات های اجرایی است و خود هیات های اجرایی هم متشکل از معتمدین مردم هستند که بر حسن اجرای انتخابات نظارت می کنند.بنابراین واضح است که اصلی ترین نقش در انتخابات متعلق به مردم است.
حیدری در ادامه عنوان کرد:این نقش برجسته در حدود چهار دهه ی اخیر موجب شده است که مردم در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارای بصیرت و هوش سیاسی شوند و بتوانند با تصمیمات درست در برهه های حساس موجبات مصونیت کشور در مقابل توطءه های دشمن را فراهم آورند.
در خصوص نقش مهم رسانه نیز باید عرض کنم که رسانه با معرفی درست وبدون غرض کاندیداها می تواند در افزایش کیفیت انتخاب مردم نقش کلیدی داشته باشد.
دکتر حیدری در ادامه اظهار داشت :در کنارمحاسن زیادی که در روند انتخابات در کشور عزیزمان وجود دارد در شیوه ی تبلیغات نامزدها نقص وجود دارد و فرد کاندیدا ابزاری برای معرفی سریع و صحیح خود را در اختیار ندارد و ناچار است که به روش سنتی و بصورت چهره به چهره با مردم نظرات و دیدگاههایش را به استحضار آنها برساند واین امری دشوار و زمانبر است که با عنایت به وجود تکنولوژی های جدید و مدرن می توان این نقص بزرگ را نیز اصلاح نمود.
معاون پارلمانی وزیر ارشاد بیان داشت:امیداست در انتخابات پیش رو این خلا توسط رسانه ها پوشش داده شود و مردم بتوانند بدون نیاز به تبلیغات چهره به چهره بوسیله ی رسانه های محلی از برنامه ها و اندیشه های نامزدهای انتخابات مطلع شوند.
دکتر حیدری در ادامه با اشاره به برخی از روش های نادرست و غیر قانونی برخی از نامزدهای انتخاباتی در امر تبلیغات گفت:سوء استفاده از عدم تمکن مالی دهک های پایین جامعه کاری ناشایست و یک اشتباه بزرگ استراتژیک در رسیدن به قدرت است.و به نوعی استثمار مردم عزیز است.
وی تاکید کرد ما باید بر اساس منویات مقام معظم رهبری و وصیت اما راحل(ره)انرژی و دانش خودمان را صرف بهبود معیشت همه ی طبقات و بویژه این دسته از مردم عزیز کنیم.
ایشان در پایان آرزو کردند روزی فرا برسد که مردم جایگاه اصلی خود را بیابند و به قول فرمایش امام( ره) ولی نعمتان واقعی باشند.