دکتز محمد حیدری: نیاز امروز کشور حضور در سنگر تولید و سرمایه گزاری است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه خرمشهر، محمد حیدری در جلسه رفع موانع تولید در سالن اجتماعات فرمانداری خرمشهراظهار داشت: نیاز امروز کشور حضور فعال و همه جانبه تولید کنندگان و کارآفرینان در سنگر تولید ملی و سرمایه گزاری است.

وی افزود: امروز کسانی که در سنگر تولید مشغول خدمت به مردم هستند همتراز با رزمندگان و سردارانی هستند که سال ها برای عزت کشور و هموطنان خود تلاش کردند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر تصریح کرد: دولت جهت رفع موانع تولید وپیشبرد چرخه تولید یارانه غیر مستقیم برای واحدهای تولیدی اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیتها به نفع واحدهای تولیدی استفاده بهینه کرد گفت: در این راستا جلسات کارشناسی در کمیسیون رفع موانع تولید رشته مورد نظر را تفکیک شود تا سریعتر به نتیجه رسید.