آغاز عملیات پاکسازی معابر و خیابانهای کوی شهید بهروز مرادی پس از دفع آبهای سطحی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه خرمشهر ، دکتر محمد حیدری در بازدید از منطقه کوی بهروزگفت : خیابان ها و منازل مسکونی دچارآبگرفتگی این منطقه پس از دفع آبهای سطحی در حال پاکسازی هستند.

وی افزود: پرداخت خسارت به آسیب دیدگان بارندگی اخیر در دستور کار دولت است واز قبل بنیاد مسکن در این خصوص ورود کرده بود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر تصریح کرد: دولت اعتباراتی در این زمینه اختصاص داده وبراساس مکانیزم های در نظر گرفته شده خسارت های مردم در بخش های مختلف به آنها پرداخت خواهد شد لذا نگرانی از بابت پرداخت خسارت وجود ندارد.

حیدری خاطرنشان کرد: متاسفانه در شهرستان خرمشهر کانال‌ها و حتی جوی‌های انتقال روان آب‌های سطحی وجود ندارد و این آبهای سطحی وارد کانال های فاضلاب شهر می شود و باعث گرفتگی ، انسداد و در خیلی از موارد دچار شکستگی می شود، در این باره باید یک تصمیم گیری و اقدام جدی انجام شود.

وی با اشاره به طرح جامع فاضلاب خرمشهر افزود : طرح جامع فاضلاب خرمشهر که چندسالی است  شروع شده اما تاکنون تکمیل نشده و نیاز به تامین اعتبار مجدد دارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان گفت : باتوجه به اینکه این طرح در حال اجراست ما بایستی کار تقویت و تکمیل آنرا به اتمام برسانیم و هرچه سریعترهمه ایستگاهها و خطوط که احداث شده به هم متصل شوند تا کل سیستم بصورت شبکه عمل نماید تا فشار روی یک نقطه نباشد و دچار خسارتها و بحران جدی نباشیم.

حیدری از زحمات شبانه روزی دکتر شریعتی استاندار خوزستان و همچنین شرکت نفت و گاز اروندان ، شهرداری و آبفا در خصوص اقدامات انجام شده ی اخیر تشکر و قدردانی نمود.

۷ دی ۹۸