جشن عاطفه ها دزفول


دکتر محمد حیدری سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با همراهی دیگر مسئولان شهرستان در کنار دانش آموزان دبستان عفت دزفول، جشن پرنشاط عاطفه های امسال را برگزار کردند.
۱۰ مهر ۹۸