برگزاری کارگاه طرح ملی گفتگوی خانواده در فرمانداری ویژه دزفول

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول طرح ملی گفتگوی خانواده با حضور دکتر محمد حیدری سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در محل فرمانداری دزفول برگزار شد.

دکتر محمد حیدری در این نشست با اشاره به اهمیت خانواده و پیوندهای موجود در آن گفت: *خانواده بعنوان اولین نهاد تربیت دهنده نسل، یک نهاد با اهمیت است که برای غنی‌سازی آن، باید سرمایه‌گذاری شود.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در ادامه گفت: گفتگو در بین اعضای خانواده یک اصل مهم است که برای پیش گیری از تنش های درون خانوادگی می تواند موثر باشد، البته گفتگو نیازمند مهارت بوده و مهارت، مستلزم توانایی است. انتخاب مکان گفتگو، زمان گفتگو، شرایط گفتگو، انتخاب فضای خانواده در لحظه بیان موضوع، از نکات مهم گفتگو می باشد. زمانی که خانواده به نقطه تعادلی از نظم برسد میتواند با همدیگر گفتگو نموده و به شرایط مطلوب، نزدیک تر شوند.

دکتر محمد حیدری اعتماد را یک سرمایه اجتماعی برشمرد و افزود: اعتماد بعنوان یک سرمایه اجتماعی، یک روزه خلق نمی‌شود و هر جامعه ای که تهی از سرمایه اجتماعی باشد نمی تواند پیشرفت کند ، تهی بوده و هیچ ندارد. اعتماد در واقع حلقه محکمی است که همه‌‌ی اعضای جامعه را به همدیگر متصل میکند.

وی با اشاره به اهمیت اعتماد درون خانواده اضافه کرد: اگر اعضای خانواده به همدیگر اعتماد نداشته باشند نمیتوانند مشکلاتشان را حل کنند. اعتماد چه در سطح اجتماعی چه در سطح خانواده مهم است، اعتماد، افراد را به تعالی و موفقیت هدایت میکند و بی اعتمادی نیز یک سم است که کل خانواده را از جامعه دور میکند، در واقع اعتماد است که پیوندهای اجتماعی را تقویت نموده و یا سست می کند.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با تاکید بر لزوم تقویت بنیان های خانواده تصریح نمود: خانواده، ایستگاه اول است و زمانی که ما در ایستگاه اول با مشکلاتی مواجه باشیم، طبیعتا در ایستگاه های بعدی نیز با مشکلات بیشتری روبرو می شویم و این به مثابه ی منظومه ی به هم پیوسته است، باید خانواده ها از نظر باورهای اعتقادی، باورهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی غنی باشند.

گفتنی است در این همایش، دکتر ملتفت دبیر انجمن جامعه شناسان خوزستان، دکتر ایرانمنش نماینده انجمن جامعه شناسان در دزفول و جمعی از مشاوران روانشناسی، اساتید دانشگاه، فعالان اجتماعی و حوزه خانواده حضور داشتند.

۱۲مهر۹۸