تعداد شهرهای دزفول به ۱۲ شهر افزایش یافت


دکتر محمد حیدری سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: تعداد شهرهای شهرستان دزفول با ابلاغ تبدیل روستای منتظران به شهر منتظران و روستای اسلام آباد به جندی شاپور به ۱۲ شهر افزایش یافت.


دکتر حیدری افزود: نام روستای شهید آیت اله منتظری از توابع بخش مرکزی دزفول با ابلاغ استاندار خوزستان منضم به نامه هیات وزیران به منتظران تغییر یافت.


وی اظهار داشت: همچنین در این نامه با تبدیل روستای منتظری به شهر منتظران بخش مرکزی دزفول موافقت شده است ضمن اینکه روستای اسلام آباد نیز به شهر جندی شاپور تبدیل شد.


دکتر حیدری با بیان اینکه تاسیس و راه اندازی شهرداری در شهرهای منتظران و جندی شاپور موکول به صدور حکم بعدی است، افزود: فرآیندهای تغییر شوراهای روستایی به شهری شهرهای منتظران و جندی شاپور در حال انجام است.


وی گفت: شهرستان دزفول شامل شهرهای صفی آباد، شمس آباد، حمزه، میانرود، امام، سالند، دزفول، سیاه منصور، چغامیش و شهیون بود که اکنون منتظران و جندی شاپور نیز به این شهرها اضافه شدند.