دستگاه قضایی برای موضوع تابلو با اقتدار عمل کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول دکتر محمد حیدری دربخشی از نشست خبری با اصحاب رسانه در آیین نکوداشت خبرنگاران گفت: نیروی انتظامی در دستگیری و تعقیب افرادی که در این ماجرا دخیل بودند به وظیفه خود عمل کرد وتعدادی دستگیر را و برای تعدادی پرونده تشکیل داد.

دکتر محمد حیدری با بیان اینکه تعدادی از عوامل درگیری بین شهروندان دزفول و اندیمشک فراری هستند که دستگاه قضایی باید با عدالت پرونده آنها را پیگیری کند، از دستگاه قضایی و اطلاعاتی و استانداری که مانع خسارات بیشتر شدند تقدیر کرد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: برخی اطلاعات کذب و ناصحیح نیز دراین راستا منتشر شد که انعکاس اخبار درست را تحت تاثیر قرار داد.

وی درخصوص تابلوی ورودی دزفول نیز گفت: تصمیماتی در زمان های مختلف درخصوص تابلوی ورودی دزفول اتخاذ شد که محرمانه بود.

وی افزود: آنچه اتفاق افتاد مطلوب هیچ کس نیست و سقوط تابلو و کشته شدن سه نفر خوشایند هیچ کس نبود اما باید عوامل این موضوع و دلیل تخطی آنها از قانون مشخص شوند.

۲۳مرداد ۹۸