خبرنگاران باید استقلال فکری داشته باشند

خبرنگاران باید استقلال فکری داشته باشند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول دکتر محمد حیدری در آیین نکوداشت خبرنگاران دزفول در سالن جلسات فرمانداری ویژه این شهرستان گفت: رسانه یکی از ارکان چهارگانه سیاسی کشور محسوب می شود و قانون اساسی جایگاه ویژه ای برای خبرنگاران اختصاص داده است.

دکتر محمد حیدری بر ضرورت تامین مطالبات صنفی خبرنگاران تاکید کرد و گفت: خبرنگاران باید مطالبات مردمی را در جهت پیشرفت، آبادانی و توسعه متوازن شهرستان پیگیری کنند.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول رسانه را چشم بینای نظام و زبان گویای ملت دانست و افزود: خبرنگاران را باید باور کرد و در جهت صیانت و پاسداری از نظام سیاسی با آنها گام برداشت.

وی اضافه کرد: اتفاقات خوب و بد زیادی از زمان مسوولیت من در دزفول رخ داده که برای هر تصمیمی باید ملاحظات همه جانبه ای برای بیان و اطلاع رسانی آنها اعمال می شد البته رعایت این ملاحظات به معنی عدم پاسخگویی نبوده است.

حیدری با بیان اینکه رویکرد و استراتژی اصلی فرمانداری دزفول بر تعامل همه جانبه است، گفت: ایجاد شورای اطلاع رسانی در فرمانداری ویژه دزفول مورد تایید استاندار خوزستان قرار گرفت و تاکید شد در کل شهرهای خوزستان تشکیل شود.

وی افزود: با ایجاد این شورا اصل بر مسئولیت پذیری و پاسخگویی به رسانه هاست اگر چه اشکالاتی نیز وجود دارد که قرار شده نظام نامه این شورا تبیین شود.

دکتر حیدری با بیان اینکه زیرساخت های دزفول متحول می شوند،  گفت: کارهای زیادی در حوزه زیرساخت های دزفول انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: متاسفانه به درستی از فضای مجازی استفاده نمی شود و برخی رسانه ها بیشتر به اخبار منفی می پردازند، در حالی که رودخانه دز به عنوان یکی از ظرفیت های بی نظیر شهرستان دزفول آخر هفته ها بین ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر را جذب می کند.

فرماندار ویژه دزفول گفت: درحالی که رودخانه دز زمین های کشاورزی زیادی را سیراب می کند و شبکه آبیاری قوی ایجاد کرده ولی فقط اخبار غرق شدگی از رودخانه دز منتشر می شوند.

وی افزود: مطالبات صنفی خبرنگاران از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پیگیری خواهد شد.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول خبرنگاران را واسط بین مردم و رویدادها دانست و گفت: هرچه این حلقه واسط به سمت اعتماد سازی پیش رود بیشتر می تواند جامعه را به سوی خود جذب کند.

وی بر ضرورت استقلال فکری خبرنگاران تاکید کرد و افزود: خبرنگار باید از دانش، تخصص و تعهد لازم برخوردار باشد و به مردم، رسانه و  نظام سیاسی تعهد داشته باشد.

دکتر حیدری گفت: خبرنگاری یک راه و تفکر است که جامعه را می سازد، به نظام سیاسی مصونیت می بخشد و از منظر سیاسی وقایع را مهندسی می کند که باید در قبال خود، مردم و حکومت مسوولیت پذیر  باشد .

وی خبرنگار  را زبان گویای جامعه دانست که روشنی حقایق  و واقعیات را برعهده دارد  و گفت: گزینش خبر باید به گونه ای باشد که موجب التهاب آفرینی و احساس یاس و ناامیدی در جامعه نشود.

دکتر محمد حیدری مطلع بودن، نکته سنجی، راستی آزمایی و سرعت عمل را از دیگر ویژگی های خبرنگاران عنوان کرد و افزود: خبرنگاران باید از احساسات و عواطف و انحراف افکار عمومی به دور باشند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول استبداد رسانه ای را غیر قابل توجیه دانست و گفت: خبرنگاران باید عدالت رسانه ای را رعایت و از تحریف و تخریب اخبار صحیح دوری کنند.

۲۳ مرداد ۹۸