سومین جشنواره تبلیغات ایران با حضور دکتر محمد حیدری روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴ در دانشکده خبر تربیت مدرس برگزار شد