گفت و گو با موضوع بررسی آژانس های تبلیغاتی در ایران و مشکلات موجود

گفت و گوی دکتر حیدری با موضوع بررسی آژانس های تبلیغاتی در ایران و مشکلات موجود را می‌توانید در سایت رادیو گفتگو مطالعه نمایید