روز قدس روز اسلام است. (امام خمینی ره)

 

بسم الله الرحمن الرحیم9382

روز قدس روز اسلام است. (امام خمینی ره)مردم ایران اسلامی با درک شرایط حساس منطقه خاورمیانه و اطلاع از سیاست‌های ظالمانه و تجاوز کارانه رژیم جعلی صهیونیستی  و برای ناکام گذاشتن اهداف نامشروع وغیر انسانی آمریکا در حمایت از این رژیم به فرمان امام و مقتدای خویش  جمعه در راهپیمایی جهانی روز قدس شرکت می نمایند. اینجانب بعنوان عضو کوچکی از دریای خروشان ملت در راهپیمایی شرکت نموده واز همه آحاد مردم روزه دار درخواست دارم که همچون گذشته با صلابت درانجام این فریضه سیاسی -الهی اقتدار و شوکت ایران اسلامی در حمایت از مظلومان فلسطین به رخ سردمداران نظام سلطه بکشانند.

دکتر محمد حیدری