سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین بر خلاف اصول اسلام، حقوق انسانی ورویه حکومت داری است.

بسم الله الرحمن الرحیم  ACA04B~1

سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین بر خلاف اصول اسلام، حقوق انسانی ورویه حکومت داری است. ال خلیفه با این اقدام ضد انسانی و اسلامی، مشروعیت خود را اسقاط کرده و نشان دادند سیستم قیمومیت مآبی و نگاه قبیله گرایی کماکان در ساختار اداره این کشور حکمفرماست، شیعیان و مردم انقلابی بحرین اینک در آستانه نوزدهم رمضان المبارک شب ضربت خوردن مولی و مقتدای عدالت خواهان جهان رسالت خود را در مبارزه و مقاومت علیه ظلم استبداد آل خلیفه میدانند و مطمئنا  با برافراشتن پرچم اسلام و عدالت در این جزیره کوچک واستراتژیک، مقدمات فروپاشی حکومت نامشروع و سازشکار ال سعود به نصرت الهی فراهم خواهد شد. شیعیان و رزمندگان بحرینی بدانند قیام آنان مستظهر به حمایت و پشتیبانی ملت بزرگ و تاریخ ساز ایران اسلامی و ولی امر مسلمین جهان خواهد بود. اینجانب بعنوان یک عنصر دانشگاهی این اقدام غیر اخلاقی وانسانی ال خلیفه رامحکوم کرده و ازهمه نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی درخواست می نمایم با اعلام انزجار از حکومت ظالم آل خلیفه، رهبر زعیم شیعیان بحرین رادر رسیدن به اهداف انقلابی  و مبارزه با ظلم مستبدان یاری نمایند.

دکتر محمد حیدری استاد یار علوم سیاسی