اعلام حمایت مردم سنجابی ، بیلوار ، میان دربند و بالادربند از دکتر محمد حیدری

دکتر محمد حیدری از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه با داشتن رزومه کاری و قابلیت های ویژه خود از جمله سخنوری و قدرت تحلیل بالایش توانسته در جلب افکار و اقبال عمومی به سمت خود موفق ظاهر شود و از گزینه های مطرحی است که در روند صعودی قرار دارد .

به گزارش استان پنجم ، اقشار مختلف مردم بصورت های مختلف با مراجعه به ایشان حمایت خود را اعلام نموده اند .

بر اساس اخبار رسیده معتمدان مناطق سنجابی ، خالصه ، میان دربند ، الهیار خانی ، بیلوار در روزهای گذشته با مراجعه به دفتر دکتر محمد حیدری ، ضمن اعلام حمایت خود ، وی را جهت ایراد سخنرانی و طرح برنامه های انتخاباتی اش به مناطق خود دعوت کرده اند .

گفتنی است دکتر محمد حیدری از جمله سیاستمداران کرمانشاهی است که سابقه فعالیت ۱۲ ساله بعنوان مدیرکل پارلمانی وزارتخانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشته و با تمام ساز و کارهای مجلس آشنایی دارد .

مردم محروم روستانشین ، رای به دکتر محمد حیدری را راهکاری مناسب جهت برون رفت از وضعیت موجودشان می دانند .